Home Các số bản tin Số 54 tháng 11-12 năm 2015

Số 54 tháng 11-12 năm 2015

Email In PDF.

Số 54 tháng 11-12 năm 2015

20151202 151758 resized

Trong số này

* CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
- Quyết định số 322/QÐ-STNMT ngày 20/10/2015 về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Tài nguyên và Môi truờng.
* KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA VIỆT NAM (23.11.1945 -23.11.2015)
- Thanh tra Tài nguyên và Môi truờng Quảng Nam lập thành tích kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Thanh tra Việt Nam (23.11.1945-23.11.2015).
* KỶ NIỆM 56 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ÐO ÐẠC VÀ BẢN ÐỒ VIỆT NAM (14.12.1959 -14.12.2015)
- Những điểm mới về hoạt động đo đạc và bản đồ khi thực hiện Luật Ðất đai năm 2013.
* HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ÐẠO ÐỨC HỒ CHÍ MINH
- Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tuởng và kim chỉ nam cho mọi hành động của Ðảng Cộng sản Việt Nam.
* HOẠT ÐỘNG NGÀNH, ÐỊA PHƯƠNG, ÐƠN VỊ
- Khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải quyết khiếu nại về đất đai liên quan đến Dự án mở rộng Quốc lộ 1A và xây dựng đường cao tốc Ðà Nẵng - Quảng Ngãi.
- Vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Phương án quản lý chất thải rắn tại các vùng nông thôn trên địa bàn huyện Ðại Lộc.
- Thực trạng và giải pháp trong quá trình thực hiện Chương trình nông thôn mới huyện Bắc Trà My.
* HỎI - ÐÁP PHÁP LUẬT
* TIN HOẠT ÐỘNG
- Danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh.
- Ðào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng.
- Ðại Lộc: Tập huấn công tác bảo vệ môi trường cho hội viên Hội phụ nữ và Nông dân.
- Thẩm định hồ sơ khai thác nước mặt của công trình thủy điện Ðăk Mi 4A và 4B.
- Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NÐ-CP ngày 09/03/2012 của Chính phủ.
- Xây dựng khung chiến lược phát triển thành phố Tam Kỳ.
- Bắc Trà My: Trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân xã Trà Ðốc.
- Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.
- Thủy điện miền Trung - Tây Nguyên: Quan tâm của người dân và trách nhiệm của các bên liên quan.
- Ðối thoại với hộ dân giải quyết khiếu nại.
- Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 41/2010/NÐ-CP ngày 12/4/2010 và triển khai Nghị định số 55/2015/NÐ-CP.
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2025 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016.
- Ðánh giá kết quả Dự án "Tăng cường năng lực địa phương về quản lý bền vững đất ngập nuớc".
- Tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra quản lý sử dụng đất đai.
- Tổng kết quá trình xây dựng Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu và Bản đồ nhạy cảm môi trường cấp tỉnh năm 2015.
- Tham vấn ý kiến cộng đồng dân cư – Dự án đầu tư nhà máy luyện cán thép Việt Pháp.
- Ðánh giá tác động đa dạng sinh học (ÐDSH) trong đánh giá tác động môi trường.
- Thông qua Ðiều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và lập KHSD đất năm 2016.
* DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 02 Tháng 12 2015 08:33 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!