Home Các số bản tin Bản tin số 66 tháng11-12 năm 2017

Bản tin số 66 tháng11-12 năm 2017

Email In PDF.

16e875f6745b9405cd4a

Trong số này

 

* Thư ngỏ đầu năm mới 2018.
- Đồng tâm, hợp lực, năm mới thắng lợi mới.
 HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
- Học tập và làm theo Tư tưởng Hồ Chí Minh về gắn bó với nhân dân
 KỶ NIỆM 58 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ VIỆT NAM (14.12.1959 - 14.12.2017)
- Từng bước hiện đại hóa hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. 7
 HOẠT ĐỘNG NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
- Trao đổi về cấp Giấy chứng nhận theo Thông tư 33/2017/BTNMT ghi tên các thành viên trong hộ sử dụng đất.
- Ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Nhiều giải pháp đồng bộ được thực hiện.
- Quan trắc khí thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam - Những khó khăn và bất cập.
- Ý nghĩa của việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai.
- Đảng bộ Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2017.
HỎI - ĐÁP PHÁP LUẬT
 TIN HOẠT ĐỘNG
- Rút kinh nghiệm về triển khai phần mềm giám sát việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao.
- Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 12/2017.
- Hội nghị Công chức – Viên chức năm 2018.
- Tổng kết phong trào Thi đua khen thưởng năm 2017 của Cụm Thi đua số V - Bộ TN&MT.
- Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư 42/2011/TT-BTNMT, bộ đơn giá và đề án thu phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.
- Tăng cường công tác quản lý khí tượng thủy văn phục vụ phòng, chống thiên tai và biến đổi khí hậu.
- Đối thoại với hộ bà Phạm Thị Nữa để xem xét, giải quyết khiếu nại.
- Tập huấn công tác kê khai tài sản năm 2017.
- Đối thoại với Công ty Cổ phần Lê Phan Resort để giải quyết khiếu nại.
- Tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về biển và hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Dự án BCC kiểm tra hoạt động điều tra tài nguyên rừng tại huyện Tây Giang, Quảng Nam.
- Tọa đàm về xử lý vi phạm hành chính.
- Khu vực Dự án "Biến đổi khí hậu tại vùng bờ Asean: Tác động, tổn thương và thích ứng".
- Xác định vị trí mực nước triều nhiều năm vùng biển Việt Nam.
CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
 VĂN BẢN MỚI

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ năm, 15 Tháng 11 2018 03:46 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!