Home Các số bản tin Số 41 tháng 09-10 năm 2013

Số 41 tháng 09-10 năm 2013

Email In PDF.

Số 41 tháng 09-10 năm 2013

bia412

Trong số này

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
Quyết định 23/2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất năm 2013 của một số địa phương tại các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

-Về thăm Pác Pó .

-Phong cách quần chúng, dân chủ và nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh .

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐỊA CHẤT VÀ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

(02&03/10/1945 – 02&03/10/2013

- Hoạt động khoáng sản – cần những giải pháp cơ bản .

- Chỉ số cạnh tranh PCI năm 2012 của tỉnh Quảng Nam: góc nhìn từ việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai .

HOẠT ĐỘNG ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

- Đôi điều về bất động sản du lịch ở Quảng Nam .

- Doanh nghiệp với công tác bảo vệ môi trường tại huyện Thăng Bình - Thực trạng và giải pháp .

- Tiên Phước: chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

HỎI - ĐÁP PHÁT LUẬT

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

- Đánh giá giữa kỳ chương trình Hợp phần thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Tập huấn xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai.

- Hội nghị trực tuyến về thực hiện Đề án quản lý chất rắn nông thôn.

- Hội thảo góp ý Nghị định thi hành Luật Tài nguyên nước năm 2012.


- Hội thảo lần 2 về kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu và bản đồ nhạy cảm môi trường.

- Những giải pháp đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu

đất đai tại Thành phố Tam Kỳ.

- Khảo sát, học tập kinh nghiệm về công nghệ xử lý nước thải.


- Hội nghị Tỉnh ủy (mở rộng) lần thứ 16.

- Sinh hoạt kỷ niệm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam 20/10.

- Diễn đàn “Giải pháp phát triển chăn nuôi an toàn dịch bệnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ”.


VĂN BẢN MỚI

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 17 Tháng 3 2014 07:29 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!