Home Các số bản tin Số 42 tháng 11-12 năm 2013

Số 42 tháng 11-12 năm 2013

Email In PDF.

Số 42 tháng 11-12 năm 2013

Copy of Bia 42
Trong số này

 

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

- Nghị định 173/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ.

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ (14/12/1959-14/12/2013)

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ.

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Hệ thống thông tin đất đai thành phố Tam Kỳ đích đến năm 2015

HOẠT ĐỘNG NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

- Công tác thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng - Vài nét mới trong Luật Đất đai 2013.

- Công tác văn phòng: kịp thời – chính xác – hiệu quả..

- Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam.

- Luật Tài nguyên nước năm 2012: Những điểm mới trong khai thác, sử dụng tài nguyên nước.

HỎI - ĐÁP PHÁT LUẬT

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

- Bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và lấy ý kiến dự thảo quy trình bồi thường.

- Tập huấn, giao ban các Văn phòng đăng ký QSD đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2013.

- Quản lý lưu vực và Bảo tồn đa dạng sinh học cần có sự đầu tư thích đáng.

- Thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015) của huyện Điện Bàn.

- Hội thảo phát triển ngành mây tại tỉnh Quảng Nam.

- Điện Bàn - khắc phục hậu quả sau lũ lụt.

- Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 17 (khóa XX).

- Tập huấn luật hòa giải ở cơ sở năm 2013.

- Triển khai dự án mở rộng QL IA thành phần

- Hình ảnh về sao la, loài thú quý hiếm và có nguy cơ bi tuyệt chủng mới được ghi lại tại Quảng Nam, sau 15 năm.

VĂN BẢN MỚI

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 06:13 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!