Home Các số bản tin Số 43 tháng 01-02 năm 2014

Số 43 tháng 01-02 năm 2014

Email In PDF.

Số 43 tháng 01-02 năm 2014

43

Trong số này

THƯ CHÚC TẾT.

MỪNG ĐẢNG ĐÓN XUÂN

- Xuân Giáp Ngọ, nhớ Bác Hồ với xuân Canh Ngọ thành lập Đảng.

HOẠT ĐỘNG NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

- Nội dung mới của Luật đất đai năm 2013.

- Phát triển bền vững Tài nguyên và Môi trường tại Khu Bảo tồn biển Cù Lao Chàm.

- Công tác thi đua – khen thưởng: Nhìn lại năm 2013.

- Một số giải pháp nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với đất đai ở huyện Bắc Trà My.

- Quản lý tổng hợp lũ với trọng tâm là khu vực ven biển.

- Thành tích nổi bật năm 2013 - Nhiệm vụ trọng tâm năm 2014.

- Chuyển biến trong công tác Tài nguyên và Môi trường ở huyện Thăng Bình.

HỎI - ĐÁP PHÁT LUẬT

TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH

- Hội nghi triển khai nhiệm vụ năm 2014.

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ tại vùng đông huyện Thăng Bình.

- Giải quyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai.

- Tổng kết công tác Đảng năm 2013.

- Dự án BCC bước đầu có nhiều hoạt động tích cực.

- Triển khai, quán triệt luật đất đai 2013.

- Tập huấn Thông tư 04/2013/TT-BTNMT.

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm HTTT đất đai và thí điểm khai thác CSDL địa chính phường Hòa Hương.

- Đối thoại với ông Hứa Văn Lộc để giải quyết khiếu nại.

- Tiếp cận Tổng hợp Sinh thái văn hóa và Phát triển Bền vững trong quản lý lưu vực sông.

- Sơ kết việc thực hiện Kết luận 61-KL/TW ngày 03/12/2009.

- Kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản trái phép tại xã Trà Kót huyện Bắc Trà My.

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH

- Quyết định 4274/QĐ-UB ngày 30/12/2013...

VĂN BẢN MỚI.

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 19 Tháng 3 2014 05:54 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!