Home Các số bản tin Số 46 tháng 07-08 năm 2014

Số 46 tháng 07-08 năm 2014

Email In PDF.

Số 46 tháng 07-08 năm 2014

2014-09-10 08.08.55

Trong số này có

 

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
- Thông tư số 38/2014/TT-BTNMT ngày 3/7/2014 Ban hành quy chế giám sát quá trình thực hiện đề án điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản do tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ÐẠO ÐỨC HỒ CHÍ MINH
- Tư tuởng Hồ Chí Minh về chống chủ nghĩa cá nhân.
HOẠT ÐỘNG NGÀNH, ÐỊA PHƯƠNG, ÐƠN VỊ
- Kinh nghiệm và giải pháp hoàn thiện áp dụng pháp luật trong giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai.
- Một vài suy nghĩ về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật đất đai.
- Hiệu quả từ các mô hình thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Nam.
- Cận cảnh quy trình xử lý nước thải.
- Ðại hội Chi đoàn Sở TN&MT lần thứ XI, nhiệm kỳ 2014-2017 "Nhiệm kỳ mới: Cơ hội và thách thức".
HỎI - ÐÁP PHÁT LUẬT
TIN HOẠT ÐỘNG NGÀNH
- Tham vấn kế hoạch triển khai chương trình môi trường trọng diểm (CEF) giai đoạn II tại Việt Nam.
- UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 8/2014.
- Giám sát việc áp dụng pháp luật trong xét xử hành chính của Tòa án nhân dân.
- Thăm xã kết nghĩa Trà Bui huyện Bắc Trà My.
- Báo cáo khung đánh giá quản trị đất đai và khảo sát tình hình công khai thông tin trong quản lý đất đai.
- Kiểm tra các dự án đầu tư du lịch ven biển trên dịa bàn TP Hội An.
- Ðánh giá giữa kỳ hoạt động Dự án BCC huyện Tây Giang.
- Báo cáo về dự án Khách sạn Mường Thanh Quảng Nam.
- Lập quy hoạch đô thị hoá thích ứng với Biến đổi khí hậu.
- Tập huấn triển khai luật đất đai 2013.
- Thanh tra việc quản lý, sử dụng dất.
- Một số kết quả nổi bật trong công tác quản lý khoáng sản trên địa bàn huyện Bắc Trà My 7 tháng đầu năm.
- Tập huấn về đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Tập huấn Truyền thông về Quản lý tổng hợp đới bờ.
- Khảo sát thực dịa, đánh giá công tác quản lý tổng hợp đới bờ tại khu vực đảo Cù Lao Chàm.
- Tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014 tại Cù Lao Chàm.
- Lễ tuyên dương khen thưởng năm 2014.
- Triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.
- Tọa đàm: Giải đáp vướng mắc pháp luật về trách nhiệm bồi thuờng của Nhà nước.
- Tập huấn ủy quyền xác nhận đề án BVMT đơn giản.

VĂN BẢN MỚI

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 09 Tháng 9 2014 23:32 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!