Home Các số bản tin Số 50 tháng 03-04 năm 2015

Số 50 tháng 03-04 năm 2015

Email In PDF.

Số 50 tháng 03-04 năm 2015

2035113000001135

Trong số này

CƠ CHẾ - CHÍNH SÁCH
- Quyết định số 200/QÐ-BTNMT ngày 29/01/2015 về việc phê duyệt chương trình truyền thông nâng cao nhận thức về ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại ở Việt Nam giai đoạn 2015-2020
CHÀO MỪNG ÐẠI HỘI ÐẢNG BỘ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRUỜNG TỈNH QUẢNG NAM LẦN THỨ VII - NHIỆM KỲ 2015-2020
- Từ Ðại hội đến Ðại hội
TUẦN LỄ NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (29.4-06.5)
- Nhu cầu và một số giải pháp huy động kinh tế tư nhân vào quản lý tài nguyên nước
HOẠT ÐỘNG NGÀNH, ÐỊA PHƯƠNG, ÐƠN VỊ
- Thực trạng, giải pháp tăng cường quản lý tài nguyên nước trong và ngoài cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu cho tỉnh Quảng Nam.
- Những quy định của pháp luật và thực trạng về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Công tác dồn điền đổi thửa - Những tác động đến phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
- Một số thay đổi cơ bản của Luật Ðất đai 2013 đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.
HỎI - ÐÁP PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ÐỘNG
- Ðối thoại với 02 hộ dân xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành.
VĂN BẢN MỚI
- Triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2015.
- Kiểm tra, truy quét khoáng sản tại khu vực bãi thiếc.
- Xét duyệt thuyết minh đề tài khoa học.
- Ðánh giá kết quả 4 năm (2011-2014) thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới.
- UBND tỉnh họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội
quý I/2015.
- Ðẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức.
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ bảy, 25 Tháng 4 2015 02:34 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!