Home Các số bản tin Số 51 tháng 05-06 năm 2015

Số 51 tháng 05-06 năm 2015

Email In PDF.

Số 51 tháng 05-06 năm 2015

2035113000001152

Trong số này

 

 

 

CƠ CHẾ- CHÍNH SÁCH
- Quyết định số 965/QĐ-BTNMT ngày 23/4/2015 của Bộ TN&MT về việc ban hành chương trình hành động của ngảnh TN&MT...
KỶ NIỆM NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI (5/6/2015) VÀ TUẦN LỄ BIỂN VÀ HẢI ĐẢO VIỆT NAM (01-08/6/2015)
- Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – vì một trái đất bền vững
- Thuận lợi và khó khăn trong triển khai Nghị định số 51/2014/NĐ-CP ngày 21/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đại hội Đảng

HOẠT ĐỘNG NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

- Thực trạng công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn huyện Bắc Trà My
- Thực tiễn công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường 5 năm (2010-2014) và giải pháp thực hiện
- Tam Kỳ: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đất đai.
- Bảo vệ nguồn nước là bảo vệ sự sống cho chính mình.
HỎI – ĐÁP PHÁP LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG
- Đại hội Đảng bộ Sở TN&MT lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020.
- Đối thoại với 02 hộ dân tại huyện Thăng Bình có đơn khiếu nại.
- Công tác quản lý bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn ngừa và kiểm soát sinh vật ngoại lai xâm hại.
- Nông Sơn: Triển khai các văn bản pháp luật.
- Hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm và tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014.
- Đào tạo "Xây dựng chiến lược phát triển thành phố gắn với giá trị sinh thái và văn hóa".
- Kiểm tra chất lượng nguồn nước tại xã Đại Hưng và Đại Hồng, huyện Đại Lộc.
- Kiểm tra hoạt động khai thác và tập kết, trung chuyển cát.
- Bắc Trà My: Tập huấn công tác TN&MT cho cán bộ các xã, thị trấn.
- Triển khai các biện pháp quản lý khai thác cát lòng song Vu Gia – Thu Bồn.
- Kiểm tra, truy quét khoáng sản tại khu vực bãi thiếc Nước Oa, xã Trà Tân.
- UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2015.
- Tam Kỳ: Ra quân dồn điền đổi thửa.
- Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 BCH TW Đảng (Khóa XI).
- Tăng cường hợp tác hướng tới chiến lược phát triển thành phố xanh và thông minh.
- UBND tỉnh làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường.
- UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4/2015.
DANH MỤC VĂN BẢN MỚI

Lần cập nhật cuối ( Thứ hai, 08 Tháng 6 2015 02:34 )  
Thư cảm ơn

Vừa qua, Bản tin Tài nguyên và Môi trường đã nhận được sự cộng tác và góp ý của các tác giả: Tấn Quyền, Hữu Phúc, Viết Thuận, Đức Tin, Bảo Quốc, Nguyễn Thị Phước, Hoàng Tân, Huỳnh Định, Thanh Hải, Hồng Linh, Nguyễn Thị Ánh Thi.

Ban biên tập Bản tin Tài nguyên và Môi trường sẽ nghiên cứu và có thể sử dụng vào những số tiếp theo.

X
in chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự cộng tác tiếp tục của quý tác giả!