Số 59 tháng 09-10 năm 2016

Thứ năm, 27 Tháng 10 2016 08:30 Võ Thị Phương Thủy
In

img005

 

Trong số này

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ban hành kèm theo Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.
• KỶ NIỆM 71 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH ĐỊA CHẤT - KHOÁNG SẢN VÀ NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VIỆT NAM (02&03.10.1945-02&03.10.2016)
 Định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 Vài nét về tình hình xây dựng, điều chỉnh Bảng giá đất, hệ số điều chỉnh giá đất theo Luật đất đai năm 2013.
 KỶ NIÊM 71 NĂM NGÀNH TRUYỀN THỐNG NGÀNH THANH TRA ViỆT NAM (23.11.1945&23.11.2016)
 Hãy nhìn nhận "Thanh tra là tai mắt của trên, là bạn của dưới".
• HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
 Tư tưởng Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm

HOẠT ĐỘNG NGÀNH ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ

 Hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2016 "Hãy hành động vi mội trương đô thị xanh, bền vững".

 Công tác đo đạc, xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai vùng Đông tỉnh Quảng Nam.
Ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường.
Kỷ niệm 55 năm thảm họa da cam Việt Nam.
HỎI-ĐÁP PHÁP LUẬT
Hỏi - đáp
• TIN HOẠT ĐỘNG
Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị Quảng Nam.
 Đoàn công tác xã Trà Bui đến thăm và làm việc với Sở TN&MT.
 71 năm ngày Truyền thống ngành Địa chất – khoáng sản và ngành Quản lý Đất đai Việt Nam.
 Điện Bàn: Hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.
 Chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT.
 Tích hợp Cơ sở dữ liệu đất đai.
 Hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tại huyện Thăng Bình.
UBND tỉnh tiếp dân định kỳ tháng 9 năm 2016.
 Mít tinh hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2016.
 Hợp tác giữa các địa phương Việt Nam-Pháp lần thứ 10.
 Quy định trình tự, thủ tục BT, HT & TĐC khi Nhà nước thu hôi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường năm 2016.
 Thăm xã kết nghĩa Trà Bui nhân dịp khai giảng năm học 2016-2017.
 Núi Thành: Nâng cao nhận thức người dân về trồng phục hồi rừng ngập mặn.
 Diễn đàn các Chính quyền địa phương về quản lý tổng hợp vùng bờ.
 Tập huấn tuyên truyền Luật Tài nguyên, Môi trường Biển và Hải đảo.
• VĂN BẢN MỚI-VUI CƯỜI

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 08 Tháng 11 2016 01:09 )