Số 45 tháng 05-06 năm 2014

Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 00:11 Võ Thị Phương Thủy
In

Số 45 tháng 05-06 năm 2014

45

Trong số này có

CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH
-Thông tư 17/2014/TT-BTNMT ngày 21/4/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựngcơ sở dữ liệu đất trồng lúa.
KỶ NIỆM NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI 05/6/2014
- Hướng tới kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới 5/6/2014 hãy hành động để ngăn nước biển dâng.
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH
- Một đảng viên mẫu mực trong việc thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
HOẠT ĐỘNG NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, ĐƠN VỊ
- Vai trò của khoa học và công nghệ trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn tỉnh Quảng Nam.
- Huyện Núi Thành với đề án quản lý chất thải rắn các vùng nông thôn Quảng Nam đến năm 2020.
- Công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Quảng Nam.
- Công tác quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện Điện Bàn.
- Vai trò của cơ quan TN&MT trong khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính về đất đai.
HỎI - ĐÁP PHÁT LUẬT
TIN HOẠT ĐỘNG NGÀNH
- Hội thảo chuyên đề: "Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030"
- Hội đồng thẩm định Kế hoạch Ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Quảng Nam.
- UBND tỉnh họp phiên thông qua các đề án trình HĐND tỉnh kỳ họp lần thứ 11.
- UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 5/2014.
- Họp giao ban cán bộ địa chính huyện Đại Lộc.
- Tiên Phước: Nghiệm thu công trình Khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.
- Thẩm định QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm (2011-2015).
- Kiểm tra tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống HSĐC và cơ sở dữ liệu QLĐĐ.
- Quán triệt nghị quyết hội nghị BCH TW8 (Khóa XI).
- UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 4/2014.
- Hội thảo "Nghề lưới rê hỗn hợp - giải pháp tái cơ cấu và cơ sở chuyển đổi nghề tỉnh Quảng Nam".
- Hội nghị phổ biến, tuyên truyền pháp luật ngành TN&MT.
- Làm việc với đoàn công tác BCĐTW về xây dựng nông thôn mới.
VĂN BẢN MỚI

Lần cập nhật cuối ( Thứ tư, 25 Tháng 6 2014 06:20 )